Monday to Friday after It's Showtime

ABOUT


Produkto sila ng isang pagkakamali, pero lumaki sila na puno ng pagmamahal.

Sina Kara at Sarah ay ang kambal na anak nina Laura at Ishmael… bagamat salat sila sa buhay, masaya ang pamilya nila. Mahal ng kambal ang isa’t-isa. Walang makapaghihiwalay sa kanila. Pero mababago ang lahat ng ma-diagnose ng leukemia si Kara. Gagawin ng pamilya ang lahat para mapagamot si Kara. Pero sa paglala ng kanyang karamdaman… unti unting magkakalamat ang relasyon nina Kara at Sarah. Mararamdaman ni Sarah na sa pagkakasakit ni Kara ay nawalan na siya ng lugar sa pamilya.

Lalaki ng magkahiwalay ang kambal hanggang sa paglipas ng taon ay muli silang pagtatagpuin ng tadhana. Makikita nila kung gaano magkaiba ang buhay ng isa’tisa. Habang ang isa ay nabubuhay sa karangyaan ang isa ay lumaki sa hirap ng buhay.

Gugustuhin ni Sarah ang buhay ni Kara. Handa si Kara na magbigay. Pero paano kung hindi na lang materyal na bagay ang gusto ni Sarah. Paano kung gugustuhin na ni Sarah na angkinin ang buhay ni Kara at ang pagmamahal ng lalaking mahal niya?

Hanggang saan ang kayang ibigay ni Kara para sa kambal? At paano kung kapalit ng pagbibigay ni Kara ang pagdurugtong ni Sarah ng buhay niya?