WEEKDAYS AT 11:30 AM

ABOUT


Nang Ngumiti ang Langit ay kwento ng isang bata, si Mikmik, na lumaking malapit sa kanyang ina, kaya lang she discovers na may sakit ang nanay and in her efforts na makatulong sa pagpapagamot nito, uncovers the truth na anak pala siya sa labas ng isang Salvador – one of the richest families in the country – pero nung lumapit siya sa kanila para humingi ng tulong, ipinagtabuyan siya ni Divina and her mother died, leaving Mikmik alone to fend for herself sa bahay ng mga Salvador where she hopes na isang araw ay matatanggap siya bilang pamilya at mamahalin siya katulad ng pagmamahal sa kanya ng ina, si Ella.