MONDAY TO FRIDAY AFTER PUSONG LIGAW

ABOUT


Ang pagmamahal ay kasing simple lang dapat ng one plus one, kung ito ay para sa tamang tao sa tamang panahon.

Pero sa mundong hindi lahat umaayon sa tadhana, at ang laban sa pagmamahal ay nasusukat lamang kung binibigay mo ang sukdulan – paano mo makikita ang iyong ka one plus one?

In this game of love where lies, betrayal and dark secrets collide –

What does it take to prove that you are… THE BETTER HALF?